Home » Wijnshop » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een nieuwe prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten.

 

De horecaprijzen zijn allen exclusief btw, en inclusief andere door de overheid opgelegde heffingen. In deze prijzen is de horecakorting reeds verrekend.

De consumentenprijzen zijn allen inclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Toegekende kortingen op vorige facturen zijn niet permanent.

 

De partijen komen overeen dat alle door hen gestelde daden van handel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, meer in bijzonder de koopvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest deze toe te passen.

 

Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

 

Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen.

 

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

 

Laattijdige betalingen impliceren dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd is van 9,5%, alsook een conventuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50€.

 

Indien de koper na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuurrente) uit handen worden geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van de koper.

 

Betwisting betreffende de factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na de factuurdatum.

 

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper in de originele fles, met de originele kurk. Indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar, anders wordt een kortingsbon van de waarde van de wijn uitgereikt.

 

De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

 

Er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht aan minderjarigen.

 

Leveringen zijn gratis vanaf € 300,- EUR excl. btw

 

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

Dries Corneillie – D.VINUM
Berkenhagestraat 9/0102
8210 ZEDELGEM

BTW BE 0718 741 987